Constant gstreamer_sys::GST_SEGMENT_FLAG_SKIP

source ·
pub const GST_SEGMENT_FLAG_SKIP: GstSegmentFlags = 16;