pub const GST_SEGMENT_FLAG_TRICKMODE_KEY_UNITS: GstSegmentFlags = 128;