Type Alias gstreamer_sys::GstMetaFlags

source ·
pub type GstMetaFlags = c_uint;